torstai 25. lokakuuta 2012

Hämeenlinnan setlementti ry

Hämeenlinnan setlementti ry. on maahanmuuttajien ja suomalaisten yhteinen yhdistys, jonka toiminta alkoi vuonna 1997. Lähtökohtana oli joukko innostuneita ihmisiä, tahtoa edistää suomalaisten ja maahanmuuttajien yhteistoimintaa sekä kansalaislähtöisiä toimintatapoja Hämeenlinnan seudulla.

Hämeenlinnan setlementti ry. on seudullinen monialajärjestö, jonka tehtävänä on osallisuuden tukeminen, toimintamahdollisuuksien luominen, sekä yhteiskuntaan vaikuttaminen. Hämeenlinnan setlementin tehtävän toteuttamisessa näkyy monikulttuurinen työote, vapaaehtoistoiminta ja kansalaistoiminnan kehittäminen.


Hämeenlinnan setlementti ry:n monikulttuurinen Kaarisilta-keskus toimii katutasossa os. Arvi Kariston katu 9 lh 3. Toimistotilat sijaitsevat naapurissa, osoitteessa Arvi Kariston katu 9 lh 1. Lisäksi setlementtityötä tehdään eri asuinalueilla, kodeissa, oppilaitoksissa, nuorisotiloilla ja alueen muissa kokoontumispaikoissa.Hämeenlinnan setlementin tavaramerkkeinä ovat usean vuoden ajan olleet kehittämis- ja kansalaistoiminnan, perhe- ja yhteisötyön sekä monikulttuurisen työn osaaminen. Toiminnallisia ja elämyksellisiä menetelmiä hyödynnetään erilaisten ryhmien ja yhteisöjen parissa tehtävässä työssä. Hämeenlinnan setlementti ry. on ollut perustamisestaan lähtien uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sekä avoin kaikille kiinnostuneille.