perjantai 22. marraskuuta 2013

Työntekijän esittely: Anna

Tervehdys vanhoille ja uusille tuttaville! Olen palannut parin vuoden tauon jälkeen setlementtiin ja työskentelen nyt Osallistavan ja monikulttuurisen toiminnan kehittämishankkeessa, lyhyemmin OSKE:ssa. Hanke toimii Hämeenlinnassa Jukolan ja Janakkalassa Turengin alueella ja ideana on kehittää lasten ja nuorten toimintamahdollisuuksia alueilla. Päämääränä on, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus harrastaa lähialueellaan sekä vaikuttaa oman elämänsä tärkeisiin asioihin.
 
Tällä viikolla on hyvä pysähtyä pohtimaan tärkeitä teemoja: keskiviikkona 20.11. vietetään Lapsen oikeuksien päivää, jonka teemana Suomessa on vammaisen lapsen oikeudet. Myös OSKE hankkeen ohjaajana pyrin edistämään sitä, että kaikkien lasten oikeudet voisivat toteutua.
 
Tällä viikolla vietetään myös valtakunnallista mielenterveysviikkoa. Hämeenlinnan setlementti osallistuu mielenterveyysviikolla Työn Paikka- hankkeen ja A-klinikkasäätiön ehkäisevän päihdetyön yksikön Hyvien ajatusten kierrätyspiste -talkoisiin. Setlementissä kierrätyspiste löytyy kohtaamispaikka Kaarisillasta sekä Turuntien toimipisteestä. Tule kirjoittamaan omat hyvät ajatuksesi ilmoitustauluun! Kierrätyspisteet ovat aktiivisessa käytössä viikolle 50 asti.
 

Kuulemisiin lasten ja nuorten asioissa!

maanantai 18. marraskuuta 2013

Taitoteekki2 –hanke 2011-2013

Maahanmuuttajien työllistymisen parissa toiminut Hämeenlinnan setlementin Taitoteekki2 – hanke alkaa olla loppusuoralla ja hankkeen työntekijöillä on ollut mahdollisuus pysähtyä muistelemaan hankkeen eri vaiheita ja mitä sen puitteissa on vuosien varrella saavutettu.

Taitoteekki2 – hanke aloitti toimintansa vuoden 2011 huhtikuussa. Hankkeessa on tapahtunut työntekijävaihdoksia ensimmäisen kahden vuoden aikana. Hankkeen vastaava ohjaaja Maija Pigg toimi aikaisemmin vuoden 2012 helmikuusta lähtien puolisen vuotta ohjaajana, minkä jälkeen hän siirtyi hankkeen vastaavaksi ohjaajaksi. Tällöin hankkeen ohjaajana aloitti puolestaan Riina Laakso ja hän on työskennellyt Maijan työparina siitä lähtien.

Pääpaino Taitoteekki2 – hankkeella on ollut asiakkaiden yksilöohjaamisessa työllistymiseen liittyvissä asioissa. Asiakkaat ovat ohjautuneet hankkeen piiriin joko suoraan Te -palveluista tai eri yhteistyötahojen kautta. Toisinaan asiakkaat ovat kuulleet hankkeen toiminnasta ystäviltään tai tuttaviltaan ja ovat sen jälkeen ottaneet yhteyttä setlementtiin. Vaikka hankkeen pääkohderyhmänä ovat olleet sellaiset maahanmuuttajat, joilla on ollut haasteita löytää työtä tai työkokeilupaikkoja, on hankkeen avustamana monet löytänyt myös palkkatöitä avoimilta työmarkkinoilta. Kuitenkin monille työkokeilupaikka on ollut ajankohtaisempi tavoite. Asiakkaina on ollut paljon opiskelijoita eri oppilaitoksista, joiden on täytynyt löytää itselleen työssä oppimis- tai työharjoittelupaikka. Hankkeen asiakkaina on ollut siis hyvin eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä, jotka ovat tulleet Suomeen eri puolilta maailmaa ja hyvin erilaisista syistä.


Taitoteekki2 – hankkeen aikana on järjestetty työelämään valmistavaa kurssitoimintaa työelämävalmennuksina tai työkokeiluina. Kursseja on ollut yhteensä neljä ja ne ovat kaikki räätälöity osallistujien tarpeiden ja valmiuksien mukaisesti. Ensimmäinen työelämään valmistava kurssi järjestettiin kesällä 2011 ja sen aikana osallistujien kanssa harjoitettiin erilaisia työtehtäviä maataloustöistä remonttiurakoihin. Kesällä 2012 kurssitoimintaa kehitettiin ja työtoiminnasta muotoutui Kanta-Hämeessä sijaitseville kotitalouksille tilauksesta myytävä palvelu kurssin ajaksi. Työtehtävät vaihtelivat piha- ja puutarhatöistä rakennustöihin. Kesäkurssi sai hyvin positiivista palautetta niin itse osallistujilta kuin kotitalouksiltakin. Myönteisten kokemusten vuoksi myös kesällä 2013 päädyttiin järjestämään vastaavan kaltainen kesäkurssi, jossa työtehtävät olivat painottuneet siivoustöihin, mutta myös pihatöitä tehtiin jonkin verran. Myös tämä kesäkurssi sai hyvää palautetta monelta eri suunnalta. Neljäs työelämään valmistava kurssi järjestettiin marraskuussa 2012 ja se oli sisällöltään melko erilainen toisten kurssien kanssa. Kurssin tarkoituksena oli kehittää osallistujien työelämävalmiuksia tutustumalla suomalaiseen työelämään käyden vierailulla eri aloja edustavissa yrityksissä ja käyden läpi keskeisiä työelämän käytäntöjä sekä työelämään liittyvää suomen kielen sanastoa.


Taitoteekki2 -hankkeen asiakkaiden työelämävalmiuksia pyrittiin lisäämään myös järjestämällä yhdessä setlementin Tukiverkko – projektin kanssa tietotekniikka kurssi. Kurssille osallistui 11 henkilöä eri kulttuuritaustoilla, joilla kaikilla oli tarve saada lisää tietoteknistä osaamista. Kurssin vetäjänä toimi Tukiverkon vapaaehtoinen Janne. Kurssi toteutettiin kolmen tunnin mittaisissa tuokioissa neljänä huhtikuisena iltana keväällä 2013.

Hankkeen toimintaa päätettäessä on paneuduttu keräämään mahdollisimman kattavaa palautetta hankkeen ohjausryhmältä, yhteistyöverkostolta sekä tietysti asiakkailta, jotka ovat näiden muutaman vuoden aikana olleet mukana hankkeen toiminnassa erilaisin tavoin. Tähän mennessä palaute on ollut hyvin positiivispainotteista ja hankkeen työntekijöiden mieltä lämmittää erityisesti se, että myönteistä palautetta on saatu myös itse asiakkailta. 

Tässä muutama otos kerätystä asiakaspalautteesta:

”Oli parempi tehdä kaikki hakemukset Setlementissä kuin tehdä kotona, koska siela ovat mukavat ihmiset ja haluat auttaa. Minulle autoi paljon.” Mies, Slovakia

”Se on tosi paljon vaikuttanut työn ja opiskelupaikkaa saamisen, koska itse en voinut tehdä kaikki mitkä tarvitsin.” Nainen, Kongon demokraattinen tasavalta

”En olisi voinnu saada työtä ilman setlementti apuja. Setlementistä on ollu tosi apuu mulle työn saamiseen.” Mies, Afganistan

”Valitettavasti en saanut sen, mutta sain siitä kokemusta etsimaan työtä. Minä opin tästä paaljon ja myös yritykset näkivät minun CV-ta ja hakemusta. Ehkä joku toinen kerta minä onnistun. Ei heti tule mieleeni, mitä puuttuu tästä palvelusta.” Mies, Somalia

”Kun setlementissa auttaa etsiä työpaikka on helpompi löytää, koska he auttavat soittaa, lähetää sähköpostilla.” Nainen, Kongon demokraattinen tasavalta 

Koko hankkeen aikana asiakkaita on ollut yhteensä 120 yksilöllisessä asiakasohjauksessa tai kurssitoiminnassa. Hankkeen työntekijöiden avustuksella erilaisia ja eripituisia palkkatöitä on saanut koko hankkeen aikana yhteensä 21 ihmistä. Lisäksi hankkeen aikana asiakkaita on ohjattu yli 70 työkokeiluun (ennen vuotta 2013 työharjoittelu ja työelämävalmennus).

Kuten tilastoista voidaan nähdä, hankkeen tekemä työ on tukenut monien hankkeen piirissä olevien asiakkaiden työelämään siirtymistä erilaisin tavoin. Palautteen perusteella selviää, että ainakin osalle asiakkaista tehty työ on ollut hyvin merkityksellistä. Hankkeen työntekijöiden työ on ollut toisinaan melko haastavaakin muun muassa suuren asiakasmäärän sekä yleisen valtakunnallisen työllisyystilanteen vuoksi. Tästä huolimatta työntekijöille hankkeessa työskenteleminen on ollut erittäin palkitsevaa ja opettavaista.

Tämän kaltaiselle työlle on tarvetta myös jatkossa. Sen vuoksi Hämeenlinnan setlementti ry jatkaa melko samankaltaista, mutta entistäkin laadukkaampaa työllistämistoimintaa uuden hankkeen puitteissa, jos haetulle hankkeelle myönnetään rahoitus. Asian varmistuessa yhteistyökumppaneita tiedotetaan asiasta.

Suuret kiitokset kaikille hankkeessa mukana olleille asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille!!!  J


- Riina ja Maija 

tiistai 5. marraskuuta 2013

The Art Installation in Kaarisilta
The Art installation that I have made in Kaarisilta is a Mexican tradition, the day of the dead people is the oldest tradition in the world. This year I have set up the altar in memory of those women and children in Finland who have been killed victims of domestic violence. 

November is the international month to act and speak out about the violence against women.  And also to remember our love ones. Welcome ever body to bring the photos of your love ones who live in us.

-Mercedes Alba