maanantai 31. lokakuuta 2016

Kansainvälisen Setlementtiliiton konferenssi 28.9.-1.10.2016 Berliinissä

 

Hei, olen Jenna ja koordinoin Hämeen Setlementin vapaaehtoistoimintaa. Osallistuin syys-lokakuun vaihteessa Berliinissä järjestettyyn kansainvälisen Setlementtiliiton IFS:n konferenssiin ja jaan mielelläni päällimmäiset ajatukseni tuosta monipuolisesta matkasta.


Kokonaisuudessaan konferenssi oli varsin laaja, mutta itse osallistuin nuorisotyötä käsittelevään ohjelmaan. Matkustin Berliiniin yhdessä muiden suomalaisten paikallisten Setlementtien nuorisotyön edustajien kanssa, jotka olivat eri puolilta Suomea - Rovaniemeltä, Tampereelta, Helsingistä ja Kuopiosta. Ensimmäisenä iltana osallistuimme avajaistilaisuuteen, jossa kuulimme että Pentti Lemmetyinen oli juuri valittu Kansainvälisen Setlementtiliiton IFS:n (The International Federation of Settlements and Neighborhood Centers https://www.ifsnetwork.org/ifs/ ) johtoon, ja näin ollen IFS:n päämaja tulee siirtymään New Yorkista Helsinkiin. Myös seuraava konferenssi vuonna 2018 pidetään Helsingissä, kuinka hienoa!


Avajaisohjelmassa oli musiikkiesityksiä ja erilaiset hahmot paikallisesta senioriteatterista viihdyttivät vieraita. Theatre of experiences - Theater der Erfahrungen esittäytyi mm. lauluesityksen muodossa.On the move - At home in the world konferenssi alkoi torstaina. Tapahtuma oli laaja kokonaisuus seminaareineen, workshoppeineen sekä erilaisine vierailukohteineen. Osallistujia oli ympäri maailman, omassa ryhmässäni oli ihmisiä Suomen lisäksi Ruotsista, Unkarista ja Ranskasta. Tapasimme tapahtuman aikana pikaisesti myös työntekijöitä Venäjältä ja Kanadasta. Tapahtuma pidettiin suuressa kongressikeskuksessa, Uraniassa, Berliinin keskustassa.

Avauspuheenvuoroissa käsiteltiin Setlementtityön nykytilaa ja maahanmuuttotilannetta niin Saksan kuin muun Euroopan osalta. Puheet saivat miettimään omaa jokapäiväistä työtä maahanmuuttajien parissa, ja kuinka omaan lähialueeseen keskittyvän ajattelun lisäksi olisi hyvä säännöllisesti muistaa laajentaa perspektiiviä. Päivän ohjelma jatkui workshopin muodossa, jossa Suomen lisäksi oli osallistujia Ruotsista, Ranskasta ja Unkarista. Esittelimme pienryhmissä kootusti työpaikkamme ja meneillään olevia projekteja maittain. Meillä Suomen edustajilla näkökulmana esittelyssämme oli se, kuinka osallisuus toteutuu työmuodoissamme Setlementtien paikallisyhdistyksissä.  Laajemman esittelyn piti Marsh Cooper Poikien Talolta Helsingistä, jossa nuoria tuetaan monipuolisesti aktiivisiksi toimijoiksi. Kuulimme myös muiden maiden toiminnoista ja meneillään olevista projekteista. Mielenkiintoista esittelyissä oli projektien erilaisuus, vaikka kaikissa tavoitteet ovatkin samanlaisia ja Setlementtiläisyys ja samat arvot toteutuvat.

Perjantaina seminaarin puheenvuorot käsittelivät maahanmuuttotyötä ja pakolaisten vastaanottamisen käytäntöjä, sekä lähiötyön ja osallisuuden vaikutuksia. Erityisen mielenkiintoista oli kuulla tapausesimerkkejä sekä tutkimustietoa Vancouverista, jossa lähiökeskukset tekevät yhteistyötä yliopistojen kanssa. He ovat tutkineet erityisesti osallistumisen ja osallisuuden kokemusten vaikutusta maahanmuuttajataustaisten toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Kun maahanmuuttajille tarjotaan laajasti osallistumismahdollisuuksia ja erilaisia toimintavaihtoehtoja, he pääsevät hyödyntämään toiminnassa omaa tietotaitoaan ja voivat olla osana yhteisöä. Lähiökeskukset mahdollistavat myös uusien taitojen kehittymisen ja siten kotoutuminen voi olla sujuvampaa ja he voivat kokea itsensä vahvemmiksi toimijoiksi uudessa kotimaassaan sekä elinympäristössään. Oli ilahduttavaa kuulla, että myös tutkimustulokset tukevat tätä kokonaisvaltaista ajattelutapaa osallistumisen ja osallisuuden merkityksestä toimintakykyyn.

Workshopissa nuorisotyön tapausesimerkkinä kuultiin New Yorkin Door-projektiin pohjautuvasta Dörren-toiminnasta Tukholmassa, joka on saanut vuoden 2016 Nelson Mandela-palkinnon (Tutustu toimintoihin http://www.door.org sekä http://dorren.nu). Molemmissa kaupungeissa nuorten työpajoja ja toimintaa ohjaa ajatus luovien menetelmien hyödyntämisestä nuorten omien vahvuuksien löytämisessä. Toiminta muistutti monilta osin Hämeenlinnan Toimi!-hanketta, jossa nuoret pääsevät kokeilemaan luovia menetelmiä kuvataiteesta musiikkiin. (Lue lisää Toimi!-hankkeesta http://www.hameensetlementti.fi/toimialat/kehittamishankkeet/toimi/)

Itse seminaariohjelman ohella mielestäni yhtä tärkeitä olivat keskustelut muiden osallistujien sekä ohjelman järjestäjien kanssa. Mielipiteiden ja kokemusten vaihtaminen eri toiminnoista on hyvin hedelmällistä ja tukee oman työn kehittämistä. Uudet näkökulmat voivat haastaa omia toimintatapoja omassa työssä - tai toisaalta lisätä arvostusta omaa työtä ja Suomen toimintamahdollisuuksia kohtaan. Kiteytyksenä eri puheenvuorojen  ja käytyjen keskustelujen pohjalta voikin sanoa, että on ilo työskennellä osana kansainvälistä Setlementtien yhteisöä, jotka toimivat laajasti ihmisten parissa niin jokapäiväisellä ruohonjuuritasolla kuin osana tärkeää yhteiskunnallista vaikuttamistyötä - ja kaikkea siinä välissä.